სხვები

სხვები

Hien-ში ჩვენ ვქმნით სამეწარმეო, სამართლიან და ჰარმონიულ სამუშაო გარემოს ყველა თანამშრომლისთვის. ვიმედოვნებთ, რომ თითოეულ თანამშრომელს შეუძლია გადააჭარბოს საკუთარ თავს, გააუმჯობესოს პირადი ღირებულება და შესაძლებლობები და გააცნობიეროს თანამშრომლებისა და საწარმოს საერთო ზრდა.

სხვები